Origen. Despre distincția dintre literele și cuvintele lui Dumnezeu

biblical manuscript 1Citind comentariul la epistola către romani al lui Origen, am ajuns la un pasaj în care am regăsit o idee pe care am propus-o și eu, la rândul meu, independent, într-una din lucrările mele publicate. Nu e prima dată când mi se întâmplă așa! Pesemne că eu și Origen suntem pe aceeași lungime de undă. Iată pasajul despre care este vorba, în varianta originală latină, apoi tradusă de mine în română (Comm. in Rom. II (PG 14:916A-B)):

Sed et hoc ipsum quod dicit, Quia credita sunt illis eloquia Dei, considerandum est quia non dixerit litteras esse creditas, sed, eloquia Dei. Unde via nobis datur intelligendi quod bis qui legunt et non intelligunt, et qui legunt et non credunt, littera sola sit credita, illa de qua dicit Apostolus, quia littera occidit, eloquia autem Dei illis sint credita, qui intelligentes, et credentes his quae Moyses scripsit, credunt et Christo, sicut et Dominus dicit: Quod si credidissetis et ipsi Moysi, crederetis utique et mihi: de me enim ille scripsit.

Însă și în aceea care zice: „Întrucât lor au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu” (Rom 3, 2), trebuie luat în considerare de ce nu s-a spus că ar fi fost încredințate literele, ci „cuvintele lui Dumnezeu”. Aici ne este dat să înțelegem că atât celor ce citesc și nu înțeleg, cât și celor ce citesc și nu cred le sunt încredințate doar literele, acele litere despre care spune Apostolul că „litera ucide” (II Cor 3, 6). Cuvintele lui Dumnezeu, însă, sunt încredințate acelora care, înțelegând și crezând cele scrise de către Moise, cred și în Cristos, după cum și Domnul spune: „Dacă l-ați fi crezut pe Moise, ați crede și în Mine, fiindcă el despre Mine a scris” (In 5, 46).

Literele și cuvintele lui Dumnezeu se deosebesc, astfel încât posesia celor dintâi nu implică necesarmente stăpânirea celor din urmă. Un om care citește Scripturile dar nu înțelege cele scrise în mod potrivit a rămas doar cu litere, întocmai ca unul care le-ar citi și nu le-ar crede. Cu alte cuvinte, un om poate dovedi o stăpânire impresionantă asupra literelor biblice, citând din memorie o mulțime de versete și pasaje, fără ca toate acestea să-i asigure o înțelegere salutară a celor recitate.

Spusa domnească menționată aici de Origen este foarte provocatoare: a nu înțelege Scripturile este totuna cu a nu le crede. Fariseii, întrucât nu înțeleg că Moise scria despre Isus, nici nu cred în Moise, propriu-zis, cu toate că se înșală singuri în privința asta. Nu contează că fariseii se dedau cercetării și lecturii biblice și că își petreceau toate zilele în studiul cuvântului: prin faptul că nu le-au înțeles cum trebuie, după învățătura lui Cristos, se spune despre ei că nu cunosc scripturile. „Vă înșelați pentru că nu cunoașteți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Mt 22, 29).

Așadar, se propune o distincție între textul biblic — ceea ce se ține în mâini, ceea ce vedem atunci când citim etc., foi și pagini cu mărci de cerneală pe ele, „hârtie şi cerneală” (2 In 12) — și Scriptura, revelația divină, ceea ce experiem în conștiința noastră atunci când interpretăm potrivit textul biblic pe care-l citim. O astfel de distincție am propus în articolul meu intitulat „On the Priority of Tradition”. Socotesc că cea propusă aici de Origen dintre literele și cuvintele lui Dumnezeu vrea să spună cam același lucru, fiindcă cei doi termeni se deosebesc prin referire la înțelegerea (sau interpretarea) literelor.

Cum se poate traversa acest „mare canion” dintre text și Scriptură? Și aici, de asemenea, răspunsul pe care l-aș da eu este foarte aproape de cel dat de alexandrinul nostru. Rămâne pe viitor, însă, să cercetăm acest subiect mai pe larg.

Advertisements

About Steven

I study theology and philosophy without ceasing. I have a B.A. in Philosophy from Arizona State University (2013), and an M.Div. from Fuller Theological Seminary (2016). I am currently an adjunct professor of philosophy at Grand Canyon University and a Ph.D. student at Fuller Theological Seminary.
This entry was posted in Origen and tagged , . Bookmark the permalink.