Monthly Archives: January 2017

Why even bother trying?

About the disappointments and discouragement which plague the spiritual life. Continue reading

Posted in biblical commentary | Tagged

Adu-Ți aminte de mine, nu de greșelile mele

Păcatul este un adaos nefiresc la ființa omului. Continue reading

Posted in biblical commentary | Tagged

Origen și Ecaterina de Siena. O foarte scurtă analiză comparativă

Rolul diferenței de înzestrări și capacități în planul proniei divine. Continue reading

Posted in Catherine of Siena, Origen

Strălucirea celor neprihăniți 

Isus Cristos tâlcuiește pilda neghinei în felul următor:  Fiul omului va trimite pe îngerii Săi și ei vor smulge din Împărăția Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire, și pe cei ce săvârșesc fărădelegea și-i vor arunca în cuptorul … Continue reading

Posted in biblical commentary | Tagged

Dina și Sihem. Pildă despre tentație

Ispita reprezintă un fel de viol al sufletului. Continue reading

Posted in biblical commentary | Tagged

Valoarea individului, după Ecaterina de Siena

Individualitatea noastră este un dar de la Dumnezeu. Continue reading

Posted in Catherine of Siena | 1 Comment

Din prisosul inimii vorbește gura

Ia aminte la spusa Domnului, adresată fariseilor și cărturarilor:  Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune, când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii … Continue reading

Posted in biblical commentary | Tagged